Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 


Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.wolfandpartners.hu címen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és a Ráday Doria Kft, továbbiakban Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

Az adatkezelő személye és tevékenysége

Adószám24242518241
Cégjegyzékszám01 09 997390
Teljes névRÁDAY DORIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített névRÁDAY DORIA Kft.
OrszágMagyarország
TelepülésBudapest
Cím1026 Budapest, Karabély utca 7. földszint 4.

Tárhely szolgáltató

Cégnév:  Interware Kft
Székhely: 2191 Bag, Petőfi tér 14.
Adószám: 23885152-2-13
Bankszámlaszám:11742049-20041566-00000000
Mobil.:  06 20 559 1243
Fax.:  06 1 700 2675
Web:  www.interwarekft.hu
E-mail:  kapcsolat@interwarekft.hu


Cégünk az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett, továbbiakban Felhasználó számára átlátható módon végzi. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott, vagy a Felhasználó által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. 

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a saját adatfeldolgozóikon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A Társaság az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A Társaság kizárólag a megadott személyes adatokat kezeli.
A Társaság által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

  • Árajánlat kéréséhez megadott adatok
  • Marketing célú megkeresések során megadott adatok
  • Számlázási adatok
  • Hitelesítés során megadott adatok, iratok

Az adatkezelésre a www.wolfandpartners.hu internetes oldalon található internetes tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés a Felhasználó önkéntes, alapos és a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében mindenre kiterjedő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) annak 5.§ (1) bek. a) pontja, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR –  Európai uniós adatvédelmi rendelet).